Valg av flislim

Hvilket lim skal jeg bruke?

Det finnes i dag en mange typer flislim. Her får du noen tips om lim.
For fliser i formatene 10×10 – 30×30 går det fint å bruke et normalt flislim som f.eks. Multi Flisklæb både til vegg og gulv.

 

Lim til større fliser

Dersom man skal legge større fliser i formatene 30×60 og større, så kan det lønne seg å bruke et lim som ikke siger. Dette gjør at man kan sette flisen på veggen uten at den vil begynne å synke under sin egen vekt. Det kan også være lurt å bruke dette limet på gulv da man på denne måten kan forhindre at flisen synker ned i limet og man får problemer med planeringen. Et godt lim som siger lite er Multi Flisklæb Lett. Dette er i tilegg et lettlim som trenger mindre tørr masse enn vanlige lim for å dekke det samme området.

 

Lim til marmorfliser

Skal man legge marmorfliser eller natursten er det viktig å bruke et hvitt flislim. Dette fordi et grått flislim kan skape fargeforskjeller i stenen, og gi et stygt resultat. Hvitt flislim vil ikke gjøre dette og stenen beholder sin farge.

 

 

 

Lim til fliser i områder med frost

Dersom man skal legge fliser i områder der det kan oppstå frost må man bruke et flislim som er laget for å tåle dette. Godt flislim til denne typen bruk er f.eks. Multi Flisklæb eller Platinum 254.

 

 

 

 

Lim til naturstein og skiferheller

Skal man legge naturstein/skiferheller eller liknende ute/inne , så anbefaler vi å bruke LIP Lim-mørtel grov type. Denne tåler også at man kan bygge en del med limet. Limet kan anvendes i lagtykkelser fra 3 – 30mm. i en arbeidsgang.