Flislegging

Generelt om flislegging

Det finnes mange måter å legge fliser på. Fliser kan gjerne legges diagonalt, horisontalt, vertikalt, og forbandt i en bestemt andel av flisens lengde eller helt tilfeldig. I vår butikk og på våre inspirasjonssider kan du se forskjellige løsninger på dette.

Vår anbefaling

Flislegging er et stort fag, og det er mye man kan si om emnet. Det finnes i dag utallige områder der man kan velge å bruke fliser, og alle disse områdene stiller litt forskjellige krav til hvordan flisene bør legges. Vi anbefaler alle å bruke en flislegger med gode referanser til arbeidet.