Avretting av gulv

Slik avretter du

Avretting av gulv er en meget viktig del av grunnarbeidet, for å sikre et varig resultat med fliser. Når man skal avrette et gulv er det mange ting man bør tenke på og vite om. Man kan for eksempel ikke bruke hvilken som helst avrettingsmasse på hvilket som helst underlag, og ikke alle avrettingsmasser kan brukes til alle tykkelser. Vi skal her gi deg en liten oversikt over de vanligste metodene for avretting av gulv. Uansett hvilken type avretting du bruker, anbefales det å legge inn en ekspansjonslist rundt rommet. Denne vil gi noe rom for bevegelse , slik at massen ikke sprekker opp grunnet bevegelse i konstruksjonene rundt.

 

Avretting på treunderlag

Et treunderlag er å anse som et sviktende underlag. Når man skal avrette et gulv over et sviktende underlag er det viktig å passe på at man bruker en fiberarmert masse, eventuelt armering i form av armeringsjern. Hvor tykk massen bør legges, avhenger av produsentens anbefalinger. De fleste armerte masser er selvbærende ved 20-25mm tykkelse. Når konstruksjonen anses som selvbærende, vil det si at gulvet ikke svikter, og man kan legge fliser oppå uten å risikere at fugene eller flisene sprekker opp og løsner når man legger vekt på gulvet. Alternativt kan man bruke en trinnlydmasse (Thermodyn) med en avrettingsmasse på toppen. Da vil totalt byggehøyde være 5,5cm før flis og vekt bare ca 60kg/m2.

Avretting på betong

Et betongunderlag er å anse som mer stabilt og ikke sviktende underlag. Når man skal avrette gulv over betong, er man ikke avhengig av å bruke en armert masse. Har kan man bruke en avrettingsmasse uten fiber. Denne vil være noe lettere å jobbe med enn en masse med fiber. Det er viktig å passe på at man uansett bygger støpen såpass tykk som produsenten anbefaler.

Avretting ute

Dersom du skal rette et gulv ute, er det avgjørende hvilken masse man bruker. Vi anbefaler å bruke en frostsikker avrettingsmasse eller støp. Dette er produkter som ikke trekker til seg vann og man vil derfor være trygg på at man unngår frostsprengning i ettertid. Her også bør man passe på å forholde seg til de anbefalinger produsenten har kommet med, med tanke på tykkelse, tørketid osv. Her anbefaler vi LIP250 frostsikker avrettingsmasse.

Avretting på bad og våtrom

I bad og våtrom er det spesielt viktig å bruke masser som er godkjent for dette. Dette er en ekstra sikkerhet dersom det skulle bli problemer. Noen avrettingsmasser vil ta veldig stor skade dersom de kommer i kontakt med vann etter at tørkeprosessen er fullført. Derfor er det lurt å bruke godkjente masser her. Dersom du skal ha en membran som legges før gulvet rettes av, er det helt essensielt at det blir brukt en avretting som er vannfast. Skulle du for eksempel velge å legge ned 20mm Litex plater i gulvet, og rette av over disse har du ingen membran som beskytter massen, og den er i utgangspunktet utsatt for kontakt med vann. Vi anbefaler LIP250 avrettingsmasse eller hurtigstøp til dette bruket. Dersom denne hurtigstøpen legges i minimum 30mm tykkelse så har man ett selvbærende lag ned støp, og en god konstruksjon.

Reparasjoner

Om du har behov for å gjøre små reparasjoner på gulvet, kan det lønne seg å bruke en masse som kan bygges ut i 0mm tykkelse. Det vil si at massen er god for å fylle små «buler» i gulvet etter at man har tatt bort f.eks. flisene over, eller etter at man har rettet gulvet, og vært litt uheldig. En slik masse er gjerne seigere å jobbe med, men dette er en fordel dersom det er små hull som skal repareres. Til dette anbefaler vi LIP210 avrettingsmasse. Skal man bygge fall mot sluk i dusjområdet, eller for å bygge oppkanter o.l. anbefaler vi å bruke LIP220 avrettingsmasse eller LIP205 Lynsement

Dårlig tid?

Dersom du har dårlig tid, og skal støpe tykkere lag, kan vi anbefaler å bruke en hurtigstøp. Denne er ypperlig for denne type prosjekter, og gir rom for videre arbeid innen meget kort tid.
OBS!
Uansett hvilken masse du bruker, og på hvilket underlag den skal brukes, anbefaler vi å spørre vår betjening om tips og råd for å få en god oppbygning. Vi anbefaler også å følge et system, altså at man forholder seg til en leverandør av grunning, avrettingsmasse, membran, flislim og fugemasse. Dette er en fordel fordi du da vet at du har produkter som fungerer sammen.
PS: Reflektorplater som ofte brukes under varmekabler for å lede varmen oppover er å anse som et sviktende underlag og bør derfor tildekkes med et lag armert avrettingsmasse på 20-25mm.

Vi kan tilby avretningsmasser, støp, reparasjonsmasser o.l. Se vår nettbutikk, eller ta kontakt med oss